"Gezamenlijk de koers bepalen"

Mediation

De betrokken partijen bepalen steeds gezamenlijk de  koers. &Arentsen is geen partij. Juist die onpartijdigheid van de procesbegeleider zorgt ervoor, dat van daaruit de partijen hun conflict samen weten op te lossen.

Gemeenschappelijkheid krijgen vanuit begrip voor belangen staat voorop om zo tot een win-win situatie te kunnen komen.

Wat is ieders belang, waarom reageren mensen zoals ze reageren?

&Arentsen luistert. Hij draagt mede zorg voor inzicht bij de “partijen”in het  belang van zichzelf en van de gesprekspartners.