"Bent u geïnteresseerd in uw klanten?"

De sleutel tot succes...

&Arentsen stelt verkopers gewetensvragen: hoe benadert u uw klanten? Bent u als verkoper echt geïnteresseerd in uw klanten? 

Hij zet verkopers een spiegel voor om te kunnen begrijpen wat ze doen, denken en voelen.

&Arentsen is een doelgerichte:

  • Verkooptrainer
  • Coach (*)

Hij brengt confronterend, maar ook met humor het proces op gang, zodat verkopers gaan nadenken over de eigen keuzes en hun eigen vak.

(*) In het coaching traject wordt gebruik gemaakt van het DISC model (http://www.mdi.nl). Het DISC model brengt gedrag en drijfveren van het individu in kaart. Het profiel van de DISC is de start van het coaching traject.

Het DISC model brengt (werkgerelateerd) gedrag van individuen in kaart. Het beschrijft vier verschillende gedragsdimensies. DISC staat voor een Dominant - Invloed - Conformiteit en Stabiliteit. Aan de hand van een online test wordt de basistijl en de responsstijl herkend op basis van intern (hoe ben ik?) en extern (wat laat ik zien?) gedrag. De DISC geeft inzicht in het handelen (het gedrag) van het individu. Met deze "nul" meting kan de vertaalslag gemaakt worden naar een persoonlijk ontwikkelplan.