"Ontwikkeling van het individu!"

Waar staat &Arentsen voor?


&Arentsen is:

  • Coach: hij begeleidt mensen in commerciële en managementfuncties op het gebied van verkoop en marketing. &Arentsen is altijd op zoek naar de passie van het individu. Vanuit die passie werkt &Arentsen samen aan de toekomst. &Arentsen werkt met het DISC model (http://www.mdi.nl). Het DISC model brengt gedrag en drijfveren van de mens in kaart. Het profiel van de DISC is de start van het coaching traject.
  • Opleider: &Arentsen is licentiehouder van BPMA (http://www.bpma.nl/). Hij leidt verkopers op in het verkoopvak. Hij benadrukt, dat verkopers door echtheid en wilskracht in het vak “verkopen” ook daadwerkelijk kunnen slagen. Uitgangspunt is ook nu weer de verkoper/salesmanager zelf. Ja, technieken komen aan bod, maar de crux ligt in het echt centraal stellen van de klant: échte interesse in de motieven van de klant.
  • Werving en selectie. Maar dan anders: &Arentsen start vanuit het individu. Welke drijfveren en gedragscomponenten liggen ten grondslag aan wat voor werk je als individu wilt doen en aan waarom je een bepaalde carrière wilt oppakken? Deze componenten zijn het uitgangspunt om te komen tot een passende baan. &Arentsen werkt daarvoor samen met (http://www.mdi.nl). 
  • Interim manager: &Arentsen zet zich graag in voor bedrijven in het MKB waar de verkoop geprofessionaliseerd wordt.
  • Projecten op marketing gebied. Het scherp krijgen van de missie/visie van het bedrijf. Het begeleiden van het managementteam om te komen tot de richting op korte en lange termijn. U kunt daarvoor terecht bij &Arentsen.
  • Examinator en corrector bij het NIMA: de expertise - die &Arentsen op marketing- en verkoopgebied heeft - komt tot uiting, wanneer hij op gezette tijden bij het NIMA-instituut (www.nima.nl) voor Marketing en Verkoop examens afneemt en corrigeert.
  • Mediator: procesbegeleider, die voortdurend op zoek is naar de belangen van de gesprekspartners. Doelstelling is dat de conflicthouders er gezamenlijk uitkomen: letterlijk een win – win situatie.